Inauguracja roku szkolnego 2018/19

Dzisiaj 3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach był dniem szczególnym, ale i niezwykle uroczystym. Rozpoczął się nowy rok szkolny.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: Radny Rady Rogoźna p. Łukasz Zaranek, Sołtys Sołectwa Pruśce p. Henryk Karaś, ksiądz Szczepan Szymendera, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Aneta Karaś, Prezes OSP p. Zenon Olendrowicz oraz emerytowani pracownicy szkoły panie Jadwiga Zawiasa, Gertruda Nadolińska i Melania Lewandowska.

Uroczystość zaczęła się od mszy świętej w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Następnie uczniowie wraz z gośćmi przeszli do sali gimnastycznej szkoły, gdzie odbyła się cześć artystyczna przygotowaną przez dzieci z rożnych klas. Pan Łukasz Zaranek tradycyjne wręczył na ręce p.dyrektor Iwonie Gruszce torbę słodyczy dla uczniów, a od druha Zenona Olendrowicza dzieci przedszkolne otrzymały odblaski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanego hasła powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Wróć Do Góry